เรื่องเล่าปัญญาเรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับ “บันได”

บันไดมังกรคู่
คือบันไดที่มีทางขึ้นลงทั้งด้านซ้าย และด้านขวา คือเป็นบันไดที่เป็นคู่ บันไดรูปร่างนี้เป็นที่นิยมเพราะเพิ่มความภูมิฐาน ทำให้ดูโก้เก๋ อย่างไรก็ตามก็ไม่เหมาะกับบ้านขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพราะจะทำให้พลังในบ้านแยกตัวไปในสองทิศทางที่ต่างกัน แต่ในกรณีของอาคารใหญ่ อย่างโรงแรม อนุญาติให้มีบันไดมังกรคู่ได้
บันไดมังกรคู่ที่อยู่ใกล้ประตูใหญ่ จะทำให้พลังในบ้านไม่สมดุล ผู้ที่นอนชั้นบนมักมีอุปสรรคความเกี่ยวดอง หรือ การแยกกันอยู่
ซื้อคอนโดนวธารา

บันไดเหนือประตูใหญ่
บันไดที่วกขึ้นไปอยู่เหนือประตูใหญ่ ถือเป็นบันไดที่กดข่มพลังขอบข่ายประตู ส่งผลเช่นเดียวกับการมีคานอยู่เหนือประตูใหญ่ เป็นรูปร่างที่ไม่ดี

บันไดไม่ตรงกับประตูใหญ่
การมีบันไดอยู่ไกลจากประตูใหญ่ถือว่าเป็นบันไดที่ให้ประโยชน์ สิ่งที่ดี การเอาบันไดไว้ที่มุม หรืออยู่ไกลจากประตูใหญ่เป็นสิ่งที่ดีกว่า

บันไดตรง และบันไดที่มีชานพัก
กฏทั่วไปคือ บันไดที่มีชานพักดีกว่าบันไดตรง เพราะแรงงานจะไหลอย่างวกเวียนกว่า และมีพื้นที่สำหรับสะสมแรงงานก่อนที่มันจะเคลื่อนสู่ชั้นถัดไป

บันไดทอดลงสู่ห้อง
บันไดไม่ควรทอดลงสู่ห้องใดๆ โดยตรง เว้นแต่ห้องที่ใช้เป็นห้องเก็บของ เมื่อบันได โดยเฉพาะบันไดชันที่ทอดขึ้น หรือลงสู่ห้อง แรงงานจะไหลอย่างรวดเร็วเข้าห้อง เป็นเหตุของปัญหาสุขภาพ และความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นควรสร้างชานพักบันไดเสมอ เพื่อให้แรงงานมีสถานที่สะสมและพักตัวก่อนเข้าไปในห้อง

บันไดที่นำไปสู่ห้องนอนใหญ่
สิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบันไดซึ่งจะนำไปสู่ห้องนอนคือ ต้องมีชานพัก ถ้ามีชานพักจะเกิดช่วยให้แรงงานสะสมและพักตัวก่อนเข้าสู่ห้องนอนใหญ่

Read related post at เรื่องเล่าปัญญาเรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับ “บันได”.